07:00 – 08:30 น. รับเด็ก, รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำสมาธิ
09:00 – 09:30 น. เล่นอิสระเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
09:30 – 10:00 น. ดื่มนม, รับประทานอาหารว่าง, เปลี่ยนแพมเพิร์ส
10:00 – 11:00 น.
(English Program)
(ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)
เสริมสร้างทักษะ ระบายสี  ฝึกเขียน กิจกรรมในวงกลม (ร้องเพลง/ฟังนิทาน/ท่องคำศัพท์)
11:00 – 11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
11:30 – 12:00 น. ฟังนิทานก่อนนอน(เสริมสร้างจินตนาการ)
12:00 – 14:30 น. ดื่มนม – นอนหลับพักผ่อน
14:30 – 15:00 น. แปรงฟัน, อาบน้ำ, เปลี่ยนเสื้อผ้า
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารเย็น
15:30 – 16:00 น. เล่นอิสระเสริมพัฒนาการ
16:00 – 17:00 น. ดื่มนม, ดู VDO สื่อการเรียนการสอนรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน