ลูกต้องการอะไร ?    เด็กต้องการอะไร ? คุณพ่อคุณแม่โปรดทราบ

  1. ลูกต้องการความรัก  โปรดให้ความรักความอบอุ่นกับลูก  อย่าทิ้งลูก  พ่อแม่รักลูกเท่ากัน  แต่ห่วงใยลูกไม่เท่ากัน
  2. ลูกต้องการความรู้  ทำไมลูกต้องซน  ค้นโน่นค้นนี่  จับโน่นแตกน่าจะเข้าใจลูกว่า  ลูกต้องการความรู้  อยากจะรู้  โปรดเมตตากับลูก  สอนลูกดีๆ  พูดไพเราะ  อย่าตีลูก  ถ้าถ้วยแตกซื้อใหม่ได้  แต่อยากเจริญพรถามว่า  ลูกแตกไปซื้อได้ที่ไหน
  3. ลูกต้องการอิสระเสรีไม่ชอบบังคับ  เด็กมันต้องดุกดิก  เด็กนั่งเฉยๆ  ไม่ได้  อย่าบังคับลูกเกินไปฯ

รักลูกให้เหมือนปลูกต้นโพธิ์  เมื่อใหญ่ต้นโตจะได้อาศัย  ถึงคราวตายจะได้ฝากผี   เวลาดีเอาไว้ใช้สอยบ้างประไรมี  รักลูกเหมือนปลูกต้นตาลโตไปจะไม่มีหลักฐานฯ เลี้ยงลูกให้โต  ปลูกต้นโพธิ์ให้ได้ร่ม  ให้โตด้วยวิชาการ  ให้มีหลักฐาน  มีงานทำ  มีคู่ครองขอให้เป็นทองแผ่นเดียวกัน  อย่าให้โตด้วยข้าวสุก  หาความสนุกในสังคมฯ

ถ้าเป็นเด็ก  ขี้เกียจ  ขี้โกหก  ขี้ขโมย  ต้องตี  ถ้าเป็นผู้ใหญ่  ขี้เหล้า  เล่นการพนัน  ต้องห่างไกลฯ

ถ้ามีลูกสาวกับลูกชายควรจะเอาใจใส่ให้มาก  จงเอาใจใส่ลูกสาว  ให้เชี่ยวชาญชำนาญกว่าลูกชาย  เพราะถ้าไม่มีวิชาความรู้  ไม่เชี่ยวชาญเคหะศาสตร์  ไม่เข้าใจแม่บ้านการเรือน  ไปได้สามีเขาก็จะแผลงฤทธิ์เอาฯ

 

อย่า  สอนลูกขณะกำลัง  ทานข้าว  

อย่า  สอนลูกขณะกำลัง  อ่านหนังสือทำการบ้าน

อย่า  สอนลูกขณะที่  ลูกกำลังจะนอน

จง  สอนลูก  หลังจากลูกสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วฯ

 


ที่มา  :  อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ

โดย  :  พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)