เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ช่างสงสัยและชอบเคลื่อนไหว วิ่งเล่นไปมาเสมอ

ความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการกลายเป็นสิ่งสำคัญในวัยนี้ คุณอาจสังเกตได้ว่าลูกๆ เริ่มสำรวจสิ่งต่างๆ มากขึ้น

และซักถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวมากกว่าเดิม การเริ่มมีความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของเด็กเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น โดยพวกเขาจะเริ่มค้นหาและอยากรู้เกี่ยวกับคนและสิ่งของต่างๆ เริ่มมีคำถามและสงสัยว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผล คำตอบหรือทางแก้ปัญหา และจะมีวิธีการใหม่ๆ ช่วงนี้ คุณอาจจะได้ยินคำถามว่า “ทำไม” บ่อยมากขึ้น ดังนั้นการให้ความสนใจ ใส่ใจ และให้คำชมเชยต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของการเรียนรู้ในการสำรวจ ตรวจสอบ สงสัยของพวกพวกเขา ก็จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

นอกจากนี้ เด็กวัยนี้ยังชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลอื่นๆ ในบ้านตามที่เขาเห็น เพราะฉะนั้นคุณแม่และสมาชิกอื่นๆ ควรเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกปฎิบัติตาม ปฎิกิริยาตอบรับและการตอบสนองที่ลูกมีต่อคุณหรือคนในครอบครัว รวมถึงสิ่งต่างๆ ภายนอกสามารถช่วยเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางการคิดในแบบของลูกเองรวมถึงการเคลื่อนไหวด้วย

เด็กวัยนี้จะเริ่มเติบโตชึ้นอย่างมั่นคงและมั่นใจ พวกเขาจะเริ่มสนใจและสนุกกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎต่างๆ และการมีส่วนร่วมกับสิ่งนั้นๆ การใช้ภาษาเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น และดีเพียงพอต่อการสนทนาอย่างเข้าใจ ความมั่นใจในตัวเองเริ่มมีมากขึ้น และสามารถพูดและนำเสนอความคิดต่างๆ ของตัวเองได้แล้ว และพวกเขาจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกสนุกในความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ได้มาค่ะ

เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ พวกเขาต้องการที่จะสำรวจ ทดสอบ และหาประสบการณ์จากสิ่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น หากคุณแม่และครอบครัวสามารถช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่เขาต้องการ นอกจากจะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตและทักษะต่างๆ ของลูกแล้ว ยังช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในครอบครัวอีกด้วยค่ะ ดังนั้น การใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกทำจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกเติบโตและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอค่ะ

นอกจากนี้ คุณแม่อาจหาเวลาว่างสัปดาห์ละ 1 วันเพื่อสร้างกิจกรรมนอกบ้านหรือในร่ม เช่น การละเล่นต่างๆ  เพื่อให้คุณและลูกมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วยค่ะ

 


ขอบคุณ ที่มา : Dumex Hi-Q