กรณีรายเดือน

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
  • ชำระค่าบริการในวันแรกที่มาฝากเลี้ยง เดือนต่อไปชำระค่าบริการภายในวันที่ 1-3 ของเดือน
หมายเหตุ:  ในกรณีชำระค่าเลี้ยงดูแลที่จะไม่คืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถนำมาเป็นค่าบริการในเดือนถัดไปได้ (รับขั้นต่ำ 10 วัน/เดือน)
 

บริการ

  • อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่าง 1 เวลา
  • อาบน้ำ 1 ครั้ง/วัน
  • สระผมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

 

วันหยุด

  • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (มีตารางวันหยุดแจ้งให้ทราบในวันที่มาสมัคร)