เอกสารที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมมาสมัครเรียน

 • สูติบัตร สำเนาบัตรประชาชนบิดา
 • สำเนาบัตรประชาชนมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา และเด็ก  
 • รูปถ่ายบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองที่มารับเด็ก
 • สำเนาสมุดวัคซีนของเด็ก (ถ้ามี)    
 • รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมมาประจำวัน

 1. นมผงหรือนมกล่องที่เด็กรับประทานเป็นประจำ
 2. ผ้าขนหนู (ส่งกลับบ้านไปซักทุกวันศุกร์)
 3. ที่นอน ผ้าห่ม (ส่งกลับบ้านไปซักทุกวันศุกร์)
 4. ชุดนอน เสื้อกระดุมหน้า กางเกง 1 ชุด
 5. ชุดใส่กลับบ้าน 1 ชุด และสำรองไว้ที่สถานรับเลี้ยง 1 ชุด
 6. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 5 ชิ้น/วัน (กรณีต้องใช้ สำหรับเด็กอ่อน)
 7. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง ครีมทาผิว ครีมอาบน้ำ